Polityka Prywatności PRYMUS

Polityka Prywatności PRYMUS

W związku z regulacją RODO* (unijnego prawa wprowadzającego z dniem 25.05.2018 r. nowe zasady ochrony danych osobowych) informujemy, że jesteśmy w pełni przygotowani, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność, Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili.


Zasady przetwarzania przez firmę PRYMUS Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawa:

Administratorem Danych Osobowych jest firma PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 27B, NIP: 554-015-82-91, REGON: 090220013

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe naszych klientów trafiają do naszej bazy w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, transakcji zawieranych w siedzibie firmy lub poprzez e-mail, telefon lub fax, przy okazji spotkań podczas targów branżowych, szkoleń i konferencji, ewentualnie w wyniku zapisu na nasz newsletter. Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG. Niektóre dane są zbierane automatycznie podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, np. Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny, Państwa aktywność na naszej stronie.

Państwa dane osobowe podlegają u nas pełnej ochronie i wykorzystywane są przede wszystkim w celu realizacji umów, procesu doradczo-sprzedażowego oraz przesyłania informacji handlowych. Do realizacji tych celów potrzebne są głównie: Imię i Nazwisko, stanowisko, pełne dane firmy którą Państwo reprezentują w ramach naszej współpracy oraz umożliwiające kontakt adres e-mail i numer telefonu służbowego.

Szczegółowe cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • kontakt z Państwem
 • zawarcie i realizacja umowy handlowej
 • sprzedaż produktów oferowanych przez naszą firmę, realizacja zamówień
 • postępowanie reklamacyjne
 • realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 • prowadzenie analiz i statystyk
 • archiwizacja
 • dochodzenie roszczeń
 • wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na naszej firmie
 • przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody
  wysyłanie Państwu życzeń okolicznościowych
 • zabezpieczenie bezpieczeństwa oraz mienia osób odwiedzających naszą siedzibę (monitoring wizyjny)

 
Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, niemniej ich udostępnienie jest konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków związanych zarówno z obsługą sprzedażową jak i tych którym podlegamy w świetle obowiązujących przepisów Prawa (np. obowiązek archiwizacji Faktur VAT).

Do Klientów, którzy wyrazili dodatkowo odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, wysyłamy informacje na temat naszych ofert, ciekawostek technicznych i produktowych, nadchodzących promocji i konkursów. W tym zakresie dane nie są nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym innym podmiotom !

Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom współpracującym z naszą firmą w celu realizacji umowy (i w żadnym innym!), ewentualnie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Są to w szczególności następujące organizacje:

 • podmioty świadczące usługi księgowe
 • podmioty świadczące usługi serwisowe
 • operatorzy płatności
 • Poczta Polska
 • firmy spedycyjne oraz kurierskie
 • firmy windykacyjne
 • partnerzy świadczący usługi wsparcia IT (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych)

 

Podmioty takie są zobowiązane na mocy umów zawartych z naszą firmą do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, tak aby chronić udostępnione dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez naszą firmę.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę oraz naszych upoważnionych pracowników i partnerów wyłącznie przez czas niezbędny do:

 

 • osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • ewentualnego przedawnienia naszych roszczeń
 • zabezpieczenia materiałów niezbędnych do obrony interesów administratora
 • do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania udostępnionych danych lub wycofania udzielonej zgody

 
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych, o ile dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 


W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami:

 

telefonicznie – (52) 321 03 17
poprzez e-mail – biuro@prymusb2b.pl
listownie – PHU PRYMUS, 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27b

 

 

* RODO = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij